ดาวน์โหลด G-Code สั่งงาน CNC

ท่านสามารถดาวน์โหลด NC ไฟล์ที่ต้องการตามรายการด้านล่างนี้

เพื่อนำไปใช้สั่งงานเครื่อง CNC ของท่านได้ทันที

ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดจะประกอบด้วย 

  1) คำอธิบายลักษณะและรูปแบบของการกัด [.pdf]

  2) ไฟล์ G-Code สำหรับนำไปสั่งงานเครื่อง CNC [.nc] ให้ extract จากไฟล์ .rar

 

วิธีการใช้ (สำหรับผู้ที่มีพิ้นฐานการใช้ CNC แล้วเท่านั้น) 

 1) อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดจาก pdf ให้ครบถ้วน

 2) เครื่อง CNC ต้องมีระยะการทำงานครอบคลุมชิ้นงานนั้น

 3) เตรียมวัสดุชนิดที่จะนำมากัด และ ดอกกัด ให้ถูกต้องตามขนาด (ดอกกัดห้ามมีคมสั้นกว่า max depth ที่ระบุ)

 4) ยึดชิ้นงานให้มั่นคงแต่ต้องไม่ล้ำเข้ามาให้โดนทางเดินของดอกกัด 

 5) ถ้างานแบบมีการกัดทะลุ การยึดชิ้นงานควรมีวัสดุรองด้านล่างชิ้นงานด้วย

 6) เลื่อนดอกกัดไปที่วัสดุ ตามที่เราได้กำหนดจุดเริ่มต้น (จุด Zero) ไว้ให้ และกด  Reset Zero ด้วย

 7) เปิด spindle และ สั่งงานให้เครื่องกัดไฟล์ที่ต้องการ

 8) ควรสำรวจดูระหว่างเครื่องทำงานอย่างสม่ำเสมอ

 9) ก่อนใช้ไฟล์สั่งงาน ควรดู VDO อธิบายเรื่องการใช้งาน ที่แปะไว้ให้ด้านบนนี้ และปฏิบัติตามอย่างละเอียด

 

ข้อควรทราบ

 - เราไม่รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไฟล์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 - การใช้งานเครื่อง CNC จากผู้ผลิตรายอื่นๆ อาจมีวิธีการและผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน

 - ท่านต้องตรวจสอบการตั้งค่าการกัดต่างๆ ตามที่เราระบุไว้ให้ ว่าเป็นค่าที่สามารถใช้งานกับเครื่องของท่านและวัสดุของท่านได้หรือไม่

 - ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดนี้ ได้ทดลองกับเครื่อง CNC ที่เราเป็นผู้ผลิตเท่านั้น

 - วัสดุและดอกกัด ที่จะนำมาใช้ควรมีขนาดตามที่ระบุในไฟล์ pdf

 - ไฟล์สั่งงานส่วนใหญ่ เราได้ตั้งความเร็วค่อนข้างต่ำ เพื่อให้สามารถรองรับการนำไปใช้งานกับเครื่อง CNC เครื่องต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม

 

***ไฟล์เหล่านี้เราแจกจ่ายเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปฝึกใช้งานเครื่องของท่าน หรือ เพื่อนำไปใช้ประโยนช์ตามจุดประสงค์

***ขอให้ท่านใช้งานเครื่อง CNC ด้วยความความระมัดระวังและรอบคอบ และอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

***เราสามารถเปลี่ยนรายละเอียดและข้อเสนอต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** เราไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดจากการใช้งานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Visitors: 135,367