อักษรไม้ 'สวัสดี'

ตัวอักษรไม้ คำว่า สวัสดี 
ตัวอักษรสูง 5 ซม.  
วัสดุเป็นแผ่นไม้เนื้ออ่อน ขนาด X 150 * Y 170 * Z 16 มม.
Visitors: 135,356