กล่องอะคริลิคใส ใส่ปากกา

กล่องอะคริลิคใส ใส่ปากกา

ขนาดวัสดุ X 170 * Y 260 * Z 2 มม.

ขนาดชิ้นงานสำเร็จ กว้าง 50 * หนา 50 * สูง 100 มม.

Visitors: 136,202